EKİPLER

Abdurrahman Çekim

İMGE EVRENİNDE "EV"

Victor Hugo, Notre-Dame de Paris,  çev. Isabel F. Hapgood, New York, 1888

Victor Hugo, Notre-Dame de Paris’te, kahramanın eviyle bütünleşme şeklini şöyle ifade eder*:

 

​“Quasimodo için katedral sırasıyla; yumurta, kuş yuvası, ev, vatan, evren olmuştu.  Hatta salyangozun kendi kabuğunun biçimini alması gibi, onun da katedralin biçimini aldığı söylenebilirdi. Orası onun konutu değil, kılıfıydı... Bir bakıma kaplumbağa kendi kabuğuna nasıl yapışıksa, o da katedrale öyle yapışıktı. O pürtüklü katedral onun kabuğuydu.”

 

*akt.  Bachelard, Gaston. 1996. Mekânın Poetikası. İstanbul: Kesit Yayıncılık

Biz mimarlar bazen izole bir topluluk gibi davranır, “olanı biteni” anlamak yerine nasıl değiştireceğimize odaklanırız. Problemi ortaya koyuş biçimimiz bazen öyle sorunludur ki, işin öznesini unutur, nesnesini yüceltiriz. Özgül durumları, biricik bağları/bağlamları fiziksel çevreye/mimariye indirgeriz. Oysa mekâna/eve dair olan çok daha fazlasıdır. Arka planda geniş bir imge dünyası ile kavranır.

Solaris, Andrey Tarkovski, 1972

"Ev, insanın boşluğa bulduğu çaredir, bir düş de olsa."

Bu kez tek bir çizgi çizmeden, mimarinin öğretilerini, sorunları tanımladığı algılama aralıklarına aralıklarında kaybolmadan, mimari düşünme sistemine, mekaniğine, cazibesine kapılmadan bir "arama-anlama-biriktirme" etkinliğine girişmek istiyoruz.

Bazen bir çeşit “içgörü yolculuğu” bazen biricik/likleri derleme, bazen özgül durumları anlama, bazen imge/imgelem toplayıcılığı yapmak yöntemin bir parçası. Tüm birikimleri kısa kısa web platformunda erişime açacağız.

Bu platform sayesinde bazen inşa etme, tasarlama yetisine indirgediğimiz mekanın üretiminin arka planın da daha derinliklerinde zihnin dünyasına dalıp kullanıcı-ev ilişkisini, bağ kurma edimini, yaşanmışlıkları evin kozmosunu anlamaya çalışacağız. 

Bunu bazen kişisel hikayelerimizde, bazen filmlerde, bazen şiirlerde arayacağız. Bulduklarımızı; isimlerle, karikatürlerle, imgelerle etiketleyeceğiz. Bu etiketler bir çeşit anlam matrisi oluşturacaklar. Bir çeşit anlama altlığı…

İlk olarak 20 Temmuz 2020’de web platformunu aktifleştireceğiz. Katılıma katkı koymaya açık.

10-15 Ağustos 2020 aralığında Prof. Dr. Kemal Kuşçu ile ev/hane deneyimleri, hikâyeleri, imgeleri üzerine bir yolculuk oluşturmak ve ev’in yeni halini birlikte yeniden tahayyül etmek için bir atölye yapacağız. 
Süreç boyunca Doç. Dr. Serhat Başdoğan ile katılımcılarla ve farklı konuklarla değerlendirmeler, küçük atölyeler, anlama/arama toplantıları yapacağız. 
Atölyeye katılmak isteyen, veya web üzerindeki biriktirme etkinliğine katkı koymak isteyenler evinhalleri01@gmail.com adresinden bizlere ulaşabilirler. Katılımcı olmak veya katkıda bulunmak için meslek sınırlaması yapmıyoruz.

KATILIM

  • Eve dair söyleyecek sözü, hatırası, anekdotu, okumaları, birikimleri olan veya olmasını isteyen, herkese açık. 

  • Atölyeye katılmak isteyen veya web üzerindeki biriktirme etkinliğine katkı koymak isteyenler evinhalleri01@gmail.com üzerinden tekniği dili serbest paylaşımlar ile katılabilirler.

  • Katılımcı olmak veya katkıda bulunmak için mimar olmak gibi herhangi bir sınırlama yapmıyoruz. 

YÜRÜTÜCÜLER & KATILIMCILAR

Atölye Dizisi