EKİPLER

Can Altay

EVİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Edanur Köşeli - Altay, C. “Evi Yeniden Düşünmek” MediaCat, Haziran 2020

Can Altay tarafından yürütülecek bu atölye, ‘ev’ olarak tanımladığımız muhtelif mevcut yapı birimlerinin kullanıcılarıyla beraber nasıl dönüştürülüp yeniden biçimlendirilebileceğine odaklanacak.

Özellikle COVID-19 salgını sonrası hatırı sayılır bir nüfus için çok daha fazla zaman geçirilen bir mekana dönüşen ‘ev’leri yeniden düşünmek mümkün mü ve bu nasıl yapılabilir sorularına cevap arayacak bu buluşma, aşağıdaki yedi madde üzerinden barındığımız yapıları içeriden dönüştürecek araçlar ve eylemler önermeyi hedefliyor.

Farklı disiplinlerden katılımcıların katkısıyla gerçekleşecek bu çalışma birlikte ya da bireysel olarak aşağıdaki konularından biri ya da fazlasına dair her türlü hayal, öneri ve spekülasyona açık olacak.

Temel meselesi mevcut yapıların içeriden dönüştürülmesi olduğundan, yeni yapılar önermektense mevcut ‘ev’lere eklemlenecek, evi yeniden anlamlandırmaya destek olacak mekansal enstrümanların peşinde koşmak niyetindeyiz.
 

  1. Üretmeye izin veren ve geri-bildirime açık;

  2. Tanımlı değil tanımlanabilir alanlar sunan;

  3. Yeni teknolojilerle kadim bilgiyi harmanlayan;

  4. Birbiriyle uyumlu ve uyarlanabilir eşyalar barındıran;

  5. Yenilenebilir enerji kaynakları ve atık yönetimiyle desteklenen;

  6. Teşhir, sergileme imkanlarıyla kimlik ve anıları türetmeye izin veren;

  7. Yetişmek ve yetiştirmek için alan açan evler.


Bu maddeler hakkında daha fazla bilgi için Altay’ın şu yazısına:


https://www.academia.edu/43490268/Altay_C._Evi_Yeniden_D%C3%BC%C5%9F%C3%BCnmek_MediaCat_Haziran_2020

ya da İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrenci adayları için yaptığı ‘Tadımlık Ders’in kaydına:
https://www.youtube.com/watch?v=2z4rntZDXCQ

bakmanızı tavsiye ederiz.

Katılımcı adaylarına kendilerini anlatan ve hangi madde(ler)le ilgilendiklerini yazı ve/veya görsel olarak aktaracakları, tek sayfalık bir niyet belgesi göndermelerini bekliyoruz.

Başvurularınızı 24 Temmuz 2020 tarihine kadar konu bölümüne "Can Altay atölyesi" yazarak iletebilirsiniz:​

evinhalleri2020@gmail.com

YÜRÜTÜCÜ & KATILIMCILAR

Atölye Dizisi