EKİPLER

Hakan Demirel & Ahmet Doğu İpek

ÇATI

“ÇATI” atölyesi 09-22 Ağustos 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak 10 katılımcıyla, Hakan Demirel ve Ahmet Doğu İpek yürütücülüğünde gerçekleşecek. Mart 2020’de başlayan pandemi,  hepimiz için planlanmamış, öngörülemez ve sonu bilinmez bir süreci başlattı. Bu özelliklerden yola çıkarak ucu açık bir şekilde kurguladığımız atölyenin temel hedefi de, pandemi sürecinden bu yana evde geçirdiğimiz zamanın artmasıyla beraber, ev kavramına ve ev(lerimiz) ile kurduğumuz ilişkinin nasıl yeniden şekillendiğine bakmak olacak.

 

Neredeyse doğaçlama bir yapıya sahip atölyenin her bir katılımcısı, bu süreçte ev ile ilgili yaşadığı deneyimleri aktaracak; ve her günün sonunda o günün paylaşımlarıyla şekillenen üretimlerini (çizim, fotoğraf, maket vb.), bir sonraki toplantıda tartışmak üzere masaya getirecek.

 

Atölyenin 1/3’lük diliminin tamamlanmasının ardından, gelinen noktayla ilgili farklı alanlardan profesyoneller grup toplantılarına davet edilecek. Bu toplantılarda davetli, grup üyelerinin çıkarımları üzerine kendi deneyimi ya da bakış açısı ile yeni kapılar açılmasını mümkün kılacak.

 

Yürütücüler, katılımcılar ve konukların eşit bir parçası olduğu atölye sürecinin akışkanlığı; herkesin biricik deneyimleri, gözlemleri ve önerileriyle zenginleşecek, hatta süreci tümden değiştirme gücüne sahip potansiyelleri açığa çıkaracak. İsmini çatı metaforundan alan bu atölyede konu, katılımcılar ve tarihler ‘çatı’mızı oluşturuyor, ancak duvarları örmek/örmemek ya da diğer temel unsurları inşa etmek/etmemek gibi kararlar kolektif olarak alınacak. Böylelikle her bir katılımcı sürecin ve sonucunun nihai belirleyicisi olacak.

 

Atölyeye katılmak isteyenler sürece dair beklentilerini ve potansiyel katkılarını bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde yazı ya da görsel ile iletmelidir.

Başvurularınızı 24 Temmuz 2020 tarihine kadar konu bölümüne "Çatı atölyesi" yazarak iletebilirsiniz:​

evinhalleri2020@gmail.com

YÜRÜTÜCÜLER & KATILIMCILAR

Atölye Dizisi

© 2020 WEB TASARIMI | DİLARA SEZGİN