EKİPLER

Cem Sorguç

İlhan Berk, ŞEYLER KİTABI EV*

ATÖLYE SONUÇLARI:

İlhan Berk ŞEYLER KİTABI EV, Tipografik yorum: Savaş Çekiç, Sel Yayınları, 1.Baskı, 1997

İlhan Berk evin yaşayanlarına, yaşanmışlıklarına dair doğrudan bir şey söylemez. Evin herhangi bir yapıda da olan/olabilecek öğelerine, yapı taşlarına, elemanları ile bir açılım -belki de kapatma- ortaya koyar. Metaforlar ile evin parçalarını/hallerini çözümlemeye çalışır.

 

Evin mimari bir tip olarak ele alınıp ve belki de ele geçirilip yaşamı içerisine kapatmayı tasarlayan mimarlık da parçaları birleştirmekten kendine bir yol bellerken bunu parçalara ayırıp tekrar bir bütüne ulaşmaya nasıl yol verilir?

 

“Ev ki olmuş mudur?” diye sorar. “Ev ki yoktur” der. Ev bir nesnedir onun için. Bir “şey” dir. Mimarlık için de bir “şey”dir. Ne vakit alelade ‘şey’ den mimari bir nesneye evrilir ve ne zaman bir insan kabuğu olur? Bunun için evin yapı elemanlarını bir araya getirmek yeterli midir?

 

Peki evin yok hali nedir? Yokluğunun mahremiyeti nerede gizlenir? Mahrumiyeti ev midir?

Kapı

Pencere

Duvar

Çatı

Zemin

Tavan

Balkon

Merdiven

… kombinasyonu nereden bakarsak bakalım matematiksel olarak sınırlıdır. Buradan yola çıkacak herhangi bir kombinasyon mimari için yeterlidir, peki yeterli midir? Ev içinde yaşamak için midir yoksa dışarısı için çıkılacak bir mekân mıdır? Ev dışarının karşıtıdır. İçeride kalmak, kapanmak, dışarıya çıkamamanın, çıkmamanın mecburiyeti evdir.

 

Ev muhafazakarlığın mekânıdır. Tüm gizler eve saklanır, evde saklanır. Söz de davranış da şayet kalmalıysa içeride kalır. Mahremiyetin vücudu evdir. Bir ev fütursuzca, sorgusuz sualsiz, buyur almadan, kabulle sadece ele gelmeyen manzaranın, ışığın, sesin, kokunun içine girmesine izin verir.

ATÖLYE 

İlhan Berk’in EV kitabını merkeze alarak metin, film, çizim, maket, fotograf ve muhtelif başka araçlar ile bir ev, bir bark, bir barınak metaforu ya da gene söz konusu kitap minvalinde serbest temsiller. Mümkün olan en indirgenmiş haliyle.

İFADE VE TEMSİL YÖNTEMİ

Çalışma dijital veya reel ortamda yürütülebilir. Fakat yürütücü ile dijital mecra üzerinden çalışılacaktır. Çalışma sonunda basılı malzeme talebimiz olmayacaktır. 

Herhangi bir standart veya ölçek sınırlaması yoktur.

ÇALIŞMA YÖNTEMİ VE ARAÇLARI

Atölye ‘Zoom’ veya benzeri bir aracı ile yürütülecektir. 

Atölye yürütme dili Türkçedir.

ATÖLYE SÜRECİ

Atölye ‘giriş-gelişme-sonuç’ sac ayağı üzerinden 3 görüşme ile sınırlıdır. Katılımcılar mücbir sebep olmadığı sürece her üç görüşmeye de katılmalıdır. 

Giriş : Kitap kesitinde tartışma, tematik kararlar, güzergah 

Gelişme : İlave ve/veya azaltmalar, detaylandırma ve/veya   kabalama, temsil ön görüsü, gelişmenin bir başka     uzantısı olarak belki de başa dönme 

Sonuç : Çoğul değerlendirme, öz-eleştiri

KATILIM & BAŞVURU

KOŞULLAR

 • Atölyeye dahil olan katılımcıların İlhan Berk’in ŞEYLER KİTABI  EV ‘ini okumaları istenecektir.

 • Atölye başvurularında en az bir mimar veya mimarlık öğrencisi mecburiyeti ile oluşacak bir ekip dahilinde harici disiplinlerden de katılım serbesttir. 

 • Katılımcılar bireysel çalışabilecekleri gibi en fazla 3 kişi bir araya gelerek de katılabilirler.

 • Sınıf, okul, bulunulan yer katılım için bağlayıcı değildir.

 

BAŞVURU İÇİN İSTENENLER

 • Kısa bir özgeçmiş ve hali hazırdaki eğitim ve/veya güncel uğraşı anlatan biyografik metin.
  Şahsi bir özelliği veya sakıncası olmayan, aktif olarak düşünsel üretimin farklı bir mecrası gibi çalışan blog veya sosyal mecra adreslerinin, linklerinin verilmesi tavsiye edilir. 

 • Mart 2020 — Temmuz 2020 aralığının nerede, nasıl ve ne meşguliyetler ile geçtiğine dair kısa bir metin (100-150 kelime aralığında).

 • Katılım talebine dair niyet mektubu ve ekleri (çizim, yazı, görsel, alıntı, çağrışım, ses, video vb.) 

 

BAŞVURU ADRESİ, FORMATI VE TARİHLER

 • Başvuru dosyalarınızı evinhalleri2020@gmail.com e-posta adresine, 10 MB'tan büyük olmayacak şekilde, konu bölümüne "Cem Sorguç Atölyesi" yazarak iletebilirsiniz.

 • Son başvuru zamanı  24 Temmuz 2020 saat 23:55’tir.

 • Katılımcılar, 27 Temmuz 2020 tarihinde belirlenecektir.

 

KATILIMCI SAYISI

Atölye proje sayısı 10’dur. Katılımcı sayısı en fazla ekip oluşturma kıstası dahilinde değişkendir. 

YÜRÜTÜCÜLER

Atölye Dizisi