Eda Yiğiter

Sevda Meşhur

Digitalleşmenin gitgide arttığı bir dünyada, iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmeler

toplumsal hareketleri de dönüştürmüştür. Gelişen ve yenilenen sosyal medya araçları

sayesinde kişiler rahatsızlıklarını daha rahat gösterebilir duruma gelmiştir. Görünür olma ve

duyulur olmayla birlikte örgütlenebilme hali bu sayede daha fazla kolaylaşmıştır. Atölye

kapsamında sosyal medya araçlarının aktivizm hareketlerine etkileri üzerine çalışılmıştır.

 

Aktivizm “ toplumsal dönüşüme destek olmak ya da karşı çıkmak maksadıyla gösterilen

çabaların tamamı” olarak tanımlanabilir. Aktivizm tanımından yola çıkarak dijital aktivizm de

“dijital platformu kullanan her türlü aktivizm örneği” olarak tanımlanabilir. (Sivitanides 2011).

 

Bazı gruplar digital aktivizm (Slacktivism-Klicktivism) kavramının ‘digital’ kısmına vurgu

yaparak, gerçek kamusal alanda bir şey yapmadan sadece sosyal mecraları kullanarak

seslerini duyurmaya çalışmalarını eleştirirler. Slacktivismin veya klicktivismin herhangi bir

etkisinin olmadığı bireylerin kendilerini rahatlatmak amacıyla ‘çevirimiçi aktivist’ olduğunu savunan grupların olduğunu düşünen kişiler de vardır elbette.

 

Aslında bu tür katılımlar oldukça değerlidir. Kararlılık ve kalıcılık bu sayede gerçekleşir. Bir tweet atmak, bir yazı paylaşmak, bir beğeni atmak ya da herhangi bir olaya destek vermek ilerde oluşacak olan pek çok köklü değişimin başlangıcı sayılabilir.

eda-resim.jpg

Eda Yiğiter

 

1997 yılında Antalya’da doğan Eda Yiğiter, 2015 yılında M.N.Çakallıklı Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Ünversitesi Mimarlık Fakültesinde lisans eğitimine başlamıştır.2020 haziran ayında, lisans eğitimini onur öğrencisi unvanı ile tamamladıktan sonra Roma’da La Sapienza Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde yüksek lisans eğitimine kayıt olmuştur. Çeşitli atölyelere katılarak pratiklerini geliştirmeye devam etmektedir.

Sevda Meşhur

1995 yılında Kazakistan’da doğan Sevda Meşhur, 2015 yılında Ted Antalya Koleji’nden

mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi lisans eğitimine başlamıştır. 2020 haziran ayında, lisans eğitimini onur öğrencisi unvanı ile tamamladıktan sonra Antalya’da Cenk Doğan Architecture’da çalışmaya başlamıştır. Çeşitli atölyelerekatılarak pratiklerini geliştirmeye devam etmektedir.

Atölye Dizisi