1_edited.jpg

Irmak Turanlı

Irmak_Turanlı_foto.png

1996 doğumlu Irmak, Syracuse Üniversitesi, Mimarlık bölümünden 2020 yılında çok iyi dereceyle mezun oldu. Amerika ve Türkiye de çeşitli mimarlık ofislerinde staj yaptı. Üniversite eğitimi boyunca üretimleri ve katıldığı yarışmalarla ödüller aldı. Akut Kar Sporları kayakçısı olan 2009-2014 yılları arasında Türk Kayak Milli takımında başarıyla yer aldı, yarıştı ve dereceler kazandı. Mimari tasarım ve sunum dillerini çok iyi derecede kullanabilmekte, anadili ile beraber İngilizce ve Almanca bilmektedir. Hepberabertekbaşına Atölyesi boyunca, Irmak New York USA ve Torino İtalya dan 2 ev ve kullanıcısıyla
çalıştı.

ANA FİKİR

Artan Kullanıcı Sayısı ve Evin Dönüşen Yaşam Kurguları

 

Evler genelde belirli sayıda kişinin kullanıcı olduğu varsayımıyla ve buna uyumlu bir senaryo ile  tasarlanıyor. Ama pandemi veya başka nedenden dolayı evde yaşayan kişi sayısının artması, dolayısıyla ev-kullanıcı ilişki senaryolarının değişmesi durumlarında, çeşitli gerilimler ortaya çıkıyor.  Benim amacım, değişebilecek yaşam kurgularına , önlenemez bir şekilde artan ve artacak olan evin çoklu işlevlerine ,  evin nasıl ayak uydurabileceğine bakmak, kullanıcıların evleri ile kuracakları ilişkilrinin bu yönde dönüşüme uğrayabilmesi olanaklarını sorgulamak….

 

Çalıştığım evlerden biri Manhattan New York ta, diğeri ise Torino İtalya da . İki evin kullanıcısı  da pandemi öncesine kadar tek yaşıyorken, çeşitli nedenlerle  pandemide evde kalma  sürecini aynı evde üç kişi geçirmişler.

1.Evde , Manhattan New York ta, bir iş kadını yaşıyor ancak pandeminin başlamasıyla yanına iki aile bireyi daha taşınıyor.  Evde yapılan iş, çalışma, spor, hobi, dinlenme, uyku ,yemek gibi aktivitelerin sıradan ve detaylı düzenlerini diyalog soruları ve fotoğraflarla çözümlemek ve planlarda detaylı görmek, kullanıcıların nasıl bir arayış içinde olduğunu gösteriyor.

2.Evde ise, Torino da İtalya da, bir yüksek lisans öğrencisi yaşıyor. Pandemide evde kalma sürecinde iki aile bireyi de bu eve taşınıyor ve tek kişi için tasarlanmış evin bir anda 3 kullanıcısı oluyor. Ortak yaşam alanı olarak ve tek kullanıcı için tasarlanmış “salon”tüm fiziksel kısıtlarına rağmen ,uyumak,çalışmak,yemek yemek,dans, yoga, gibi çeşitli aktivitelerin çoklu ve üst üste örtüşen kullanımlarına mekan oluyor. Kullanıcılar evle kurdukları ilişkinin böylesi değişmesi durumunda ,köklü dönüşümler gerçekleştirmeleri mümkün olmadığı için, minimal değişikliklerle yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyorlar. Evin kullanıcı sayısı ve yaşam kurgusunun değişebilirliği göz önüne alındığında, mimari tasarım kriterlerinin en başına plan kurgusunun, mimari çözümlemenin kullanıcı ve koşulların gereksinimlerine uyum sağlayabilme özelliğini koymak çok mu zordur…… Mekan kurgusunu oluşturan mimari elemanlar ve detaysal özellikler ev-kullanıcı ilişkisini nasıl serbest kılabilir ?

EV-1

EV-2

Atölye Dizisi