Lütfi Urfalı (Lanaissance)

Kamu, halk, halka açık, toplum gibi kavramlarda dijital olsun veya olmasın insanlar birbiriyle sürekli etkileşim halindedir. Dijital ve “gerçek” hayat arasında, kamudaki insanların birbiriyle etkileşimindeki farklardan görünürlülük, erişilebilirlik, gizlilik ve çoklu kişilik konuları ele alındı. Bu konular üzerinden, dijital kamusallık evreni görselleştirilmeye çalışıldı. Projede kurulan dijital kamusallık evreninde, bir kişinin kimliklerinden biri bir küre ile temsil ediliyor. Görünürlük, erişilebilirlik ve gizlilik sırasıyla boyut, kesişimler ve geçirgenlik ile görselleştiriliyor. Kurulan bu evrende tek bir kimlik, tek bir insanı temsil etmek zorunda değil ve bir insan birden çok kimliğe sahip olabilmektedir. Yapılan video işinde kimliklerin dijital evrende farklı yerlerde bulunmasına rağmen “gerçek” hayatta kesişebileceği ve bu durumun bazı sonuçlara yol açabileceği anlatılıyor. Bu projede özellikle “gerçek” hayatta toplum tarafından bastırılan kimliklerin, dijital evrende nasıl hayat bulabileceğine, sunulan kimliklerin yalan olmayabileceğine ve bastırılan kimliklerin yaşayabileceği bir alan olduğuna dikkat çekilmek istenmiştir.

20200704_161440-01.jpeg

Lütfi Urfalı (Lanaissance)

 

Hatay doğumlu, İstanbul’da yaşamını sürdüren Lütfi Urfalı, İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Mimarlık 4. sınıf öğrencisidir. Grafik tasarım, güzel sanatlar ve mimarlık üzerine çalışmalar yapan Urfalı, bunların yanı sıra İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi’nde asistanlık yapmaktadır. 2019 yılında Duke Üniversitesi’ne (USA - NC) sanatçı olarak davet edilerek diğer iki sanatçıyla birlikte panel vermiştir. 

Atölye Dizisi