Nilsu Altunok 

İki kimliğin karşılaşması iki farklı şekilde olur. Temas edecekleri noktanın geçirgenliği, yeni oluşacak mekanın niteliğini belirler. Kimliklerin temas noktaları geçirgen bir özellik taşıyorsa, sızma meydana gelecektir. Bu sızma ile iki kimliğinin arasında üçüncü bir mekanın oluşumu kaçınılmaz olacaktır. Bu üçüncü mekan beden ile bilgi, insan ile dijital, fikir ile karşı görüş gibi
ikiliklerin melezleştiği yerdir. Üçüncü mekan, arada olana imkan verir. Dolayısıyla 
kültürlerarası temas, iletişim, etkileşim, diyalog, tasarı, hayal ve yaratıcılık bu mekanın imkan
vermesi ile oluşur. Dijital eşikler ise bunun bir örneğidir. Geçmekte bulunduğumuz bu dijital eşik sayesinde “Ekrandan Ekrana” üçüncü mekanı deneyimledik. Bu geçirgen eşikte fikir
alışverişi, tasarı ve yaratıcılık hem dijital hem insan arasında sızan kavramlar oldu. Bilgisayar ve köprü bir yönüyle bu dijital eşiği simgelerken, aynı zamanda bir merak kabinidir.
Bilgisayarın fiziksel sınırları aslında geçirgen olduğunu düşündüğümüz üçüncü mekanın etrafında bir çeper oluşturmakta ve siz ekrandan baktığınızda beni ve odamın bir
perspektifini görebilecek kadar sızabilmektesiniz bu mekana.

Nilsu Altunok Fotograf.jpg

Nilsu Altunok

 

1998 yılında Ankara’da doğan Nilsu Altunok, TED Ankara Kolejinden 2016 yılında mezun olduktan sonra 2016 yılında YTÜ Mimarlık Fakültesinde lisans eğitimine başladı. Lisans eğitimi boyunca yurt içindeki çeşitli atölye çalışmalarına katılmış olan Altunok, 2020 yılı Temmuz ayında YTÜ İngilizce Mimarlık Bölümünden 1.lik derecesi ile mezun oldu. Şu anda akademik çalışmalarını devam ettirmek amacıyla, yüksek lisans başvuruları ile ilgileniyor.

Atölye Dizisi