EKİPLER

Nilüfer Kozikoğlu

HALLERDEN EVLER

EV SAHNELERİ | HOUSE ACTS

Nilüfer Kozikoğlu . Kavramsal Arkaplan

Özge Tektaş . Animasyon

Can Üneşi . Sentaktik Kodlama

Elçimay Ekinci . Grafik

Acts of Abode- past current and beyond

Kalma Halleri - geçmiş bugün ve ötesi

SAMPLING - SYNTACTİC PLAY - SHUFFLING - ASSEMBLY

Örnekleme - Sentaktik Oyun - Karıştırma - Birleştirme

Geçmiş bugün ve ötesinden ev sahneleri seçilip haritalanıp parçalanıp birleştirilip sentaktik bir oyunla kurgulandığı bir montaj atölyesi..

İşlik-avlu-günodası arasında hayat süren antik yunan ailesinden bugünün evden üretenlere, kırevinin sebze tarhından balkon dikey bahçelerine, göçmen obalarından İto'nun Pao’larına, heladan tuvalete, taşlıktan müteahhit usulü

fransız balkonuna bir seri mimari “kelime”, mimari “metin”lerden devşirilir, yenileri türetilir. Mimarlık senaryolar üzerinden sentaktik stratejilerle örgütlenir.

Atölyede oyuncular ‘haller evi’ kurgulamak için önce kavramsal şemalar geliştirecek, ardından hazırlayacakları örneklem kartelasından sahneler seçip biçip birleştirerek bir mekansal strateji oyunu oynayacaklar.

Süre 4 gün // Önerilen Tarih: 17—20.8.2020

Atölye grup çalışmasına imkan veren ama şart koşmayan bir formatta gerçekleşecek.

Rhinoceros ve Adobe ekseninde herhangi bir yetkinlik seviyesinde olması beklenen adaylar, ilgili örnek işlerden oluşan birkaç imaj ile urbanatolye@gmail adresine başvurabilirler.

"Legitimate controversy depends on the comparability of systems of ideas, and conceptual schemas are always the raw material of which these systems are made. Schemas are organized systems that order the contents of perception as well as conception, and they are not necessarily conscious . Thus a John Coltrane, a Wayne Gretzky or, as I have written elsewhere, a Chuck Yeager invents, harbors, and harvests such schemas in their respective performances. Theorists and spectators supply the analysis."

—Concepts: The Architecture of Hope; On Difficulty and Innovation, Sanford Kwinter

wholes in buildings, gordon matta clark; white rooms, gregor schneider, dwelling for tokyo nomad girl,Toyo Ito; bucky house; migration of practices, reiser + Umemoto.

YÜRÜTÜCÜLER & KATILIMCILAR

Atölye Dizisi