EKİPLER

Oğul Öztunç

EV ÇİZİM TALİMATLARI

Ev Çizim Talimatları

Online Atölye

01 / 15 Ağustos

Oğul Öztunç ** Piknik Works

 

Çalışma Yükü

On beş gün içinde 7 gün, iki günde bir, günde 3 saat

Atölye Açıklaması

 

1

Evin Halleri Üzerine

Üzerimizde pijamayla ayağımız çıplak deneyimleyebildiğimiz bir mekan türü olarak ev, onunla kurduğumuz ilişkiler açısından, diğer türden mekanlarla oldukça ilginç farklılıklar barındırır. Bu farklı ilişkilenme durumlarını irdelemek, gündelik hayatın apar topar, apaçık ve karşı konulamaz biçimde değiştiği, ev ile kurduğumuz ilişkinin yoğunlaştığı günümüz koşullarında epey anlamlı gözüküyor. Bu atölye, yöntem olarak inceltilmiş mimari çizim metodlarını kullanarak, bahsi geçen ilişkinin çözünürlüğünü arttıracak bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu esnada, katılımcıların çizimi tam teşkilatlı bir dil olarak gören bakış açısından tekrar keşfetmeleri amaçlanıyor.

 

2

Modus Operandi: Çizim Talimatları

Bir dil olarak çizim eylemini keşfetme çabası, sadece yüzey üzerinde ortaya çıkardığı temsili izlere değil, zihinde tetiklediği reaksiyonlara da bakan bir derinleşme gerektirir. Çizim; hayal kurmanın, hikaye anlatmanın, keşfetmenin, anlamanın, inşa etmenin, düşünmenin, kaydetmenin, çözmenin, aramanın, bulmanın veya kaybolmanın aracı olabilir. Bu atölye, nesnesi olarak odağına koyduğu 'ev halleri'ni belli yönleriyle ortaya çıkarmak için, spesifik şekillerde yontulmuş bir takım çizim yöntemleri önermektedir. Her çizim yöntemi, hem bedensel hem de entellektüel bir bakış açısını beraberinde getirir. Örneğin, plan çizmek sadece çizgisel bir ölçülendirme eylemi değil, aynı zamanda içinde yürüdüğümüz, mekanı ayaklarımızla algıladığımız bedensel bir deneyimi de çağrıştırır. Özelleştirilmiş ve engellerle donatılmış bu yöntemler, sivriltilmiş bir bakış açısı, birer 'modus operandi*', sunarak çizim deneyiminin ve mekanla kurduğumuz ilişkinin yeni boyutlarını keşfetmeyi amaçlar.

 

3

Yedi Talimat

Burada talimat olarak bahsi geçen unsurlar, birlikte oynanacak bir oyunun hafif muğlak kuralları olarak görülmelidir. On dört gün sürecek çalışma sırasında günaşırı çalışılarak, her biri farklı bir ev halini keşfetmek için katılımcılarla yedi çizim talimatı / oyun kartı paylaşılacaktır. Talimatların herbiri çizimi bir dil olarak farklı bir yönden deneyimlemeyi amaçlar. Talimat süreci, her günaşırı deney için kısa bir sunum, talimatın paylaşılması, yöntem üzerine tartışma, üretim ve sonra üretimlerin bir araya getirilmesini içermektedir.

 

Talimatlar

A/ Anlamak * Çıplak Ayak Ölçüsü

B/ Deneyimlemek * Kaprow Reçeteleri

C/ Çözmek * Kelimeler, İmgeler ve Labirentler

D/ Kaydetmek * Süperpozisyon ve Zamanın İzi

E/ Keşfetmek * Festina Lente! Hafiflik, Hızlılık ve Yürüyüşe Çıkmış Bir Nokta

F/ Kurmak * Gönye, Kurşun ve İnşa

G/ Kaybolmak * Oulipo ve Engel


 

4

Eve Götürmek

Atölye bir yandan evin hallerini ortaya çıkaran yedi okuma oluşturmayı, bir yandan da katılımcılarının, çizimi bir düşünme dili olarak kullanma, bu dili incelikli operasyon metodlarıyla yontma ve araçsallaştırma düşüncesini evlerine götürmelerini hedeflemektedir. Ortaya çıkan ürünler, bu yöntemlerle üretilmiş bakış açılarını yanyana getirerek çoğaltacak, katılımcıların özgün keşif süreçleri ise birbirinden farklı mesafeler katedecektir.

 

*Modus Operandi: Latince çalışma biçimi, çalışma tarzı/yöntemi.

 

Başvuru

Atölye, serbest el ve zihinle üretim yapmak konusunda motivasyonu olan, mimari çizim teknikleri üzerine düşünmek, derinleşmek isteyen herkese açıktır. Oyun oynamayı seven kimselerin başvurması önerilir.

Katılmak isteyenler aşağıdaki form aracılığıyla iletişim kurabilirler.

form

YÜRÜTÜCÜ & KATILIMCILAR

^^^^

Piknik Works

Yirmibirinci yüzyılın yaratıcı mekaniklerinden beslenenen; üretiminin merkezine çizimi koyarak; sanat, mekan ve tasarım alanlarının muğlak sınırları arasında akrobasi yapmayı hedefleyen Piknik Works, farklı büyüklüklerde birçok proje gerçekleştirmiş, İstanbul ve Stockholm'de sergiler açma imkanı bulmuştur.

Daha fazla bilgi için www.piknik.works

**

Oğul Öztunç

Lisans eğitimini 2014 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesinde en iyi bitirme projesi ödülü ile tamamlamış, Archiprix Bitirme Projeleri Yarışması'nda 1.'lik ödülüne ve Uluslararası HPP seyahat bursuna layık görülmüş, 2015 yılında Atıl Aggündüz ile birlikte Piknik Works'ü kurmuştur. 2015 / 2018 Yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmış, mimarlık ve çizim stüdyolarında görev almıştır. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok atölye çalışmasının içinde yer almış, mimari çizim üzerine yaptığı araştırmalarını UCL Bartlett tarafından düzenlenen 'Drawing Futures' kitabı ve Bauwelt Dergisi dahil olmak üzere bir çok kaynakta paylaşma fırsatı bulmuştur.

^^^^

Atölye Dizisi