Rota Yeniden Oluşturuluyor!

“Sosyal medyanın, bireyin ve toplumsal bir figür olarak mimarın kentsel/yapılı çevreye eklemlenme motivasyonlarını nasıl dönüştürdüğünü anlamamız, yön kaybı duygusu ve enformasyon karmaşası karşısında odaklanma ve ilham gerilimini kent aktivizmi bağlamında değerlendirmeye almamız gerekiyor.”
*(Arredemento, Sosyal Medya ve Mimarlık,Emine Seda Kayım,2014)

 

 

Fiziksel mekânlarda kurduğumuz alan-sınır ilişkilerinin tanışma platformları üzerinden kurulan
dijital kamusal alanla birlikte farklı deneyimler sunup değişime uğraması ve oluşturulan bu yeni kamusallığın, uygulamaların ara yüzlerindeki farklılıklarla birlikte de değişen bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Bu yeni deneyimde mekân kavramının bozulması ve eş zamanda,
farklı mekânlarda da bulunabilme hali oluşmuştur. Bu bozuma uğrayan mekânlar eklemlenerek
farklı alanlar yaratmıştır.

 

 

“Rota Yeniden Oluşturuluyor!” İngilizcedeki ‘’publicity’’ kavramının hem ‘’kamusallık’’ hem de ‘’reklam’’ olarak tercüme edilebilmesi dikkate alınarak oluşturulan bir distopyadır (!).*

İzleyiciye fiziksel kamusal alanda kurduğumuz karşılaşma ve tanışma pratikleri, dijital kamusal
alanda tanışma platformları üzerinden nasıl deneyimlendi ve değişti; dijital kamusalda
yarattığımız kimlikler bu platformlara nasıl eklemlendi, bu deneyimlerin ileri aşaması ne olacak
gibi soruları sorgulatılıyor.

*(Arredemento, Sosyal Medya ve Mimarlık,Emine Seda Kayım,2014)

07F9C0EC-EE32-4EA0-823A-8674AB388285-5FC

Serap Kaçmaz

 

1998 İstanbul doğumlu Serap Kaçmaz, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık bölümü üçüncü sınıf öğrencisidir.Grafik tasarım, fotoğrafçılık, sahne ve sergi tasarımı gibi konularla ilgilenmektedir.Çeşitli Kültür-Sanat etkinliklerinde görev almaktadır.16. İstanbul Bienali’nde sergi görevliliği, 9. Pembe Hayat KuirFest’te gönüllü asistanlık yapmıştır.Bunun yanı sıra İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi’nde asistanlık yapmaktadır.

Özgeçmiş Fotoğraf.JPG

Kubilay Ercelep

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü üçüncü sınıf öğrencisidir. Mekân yerleştirmesi, geçici mekânlar, sahne ve sergi tasarımı konularıyla ilgilenmektedir. Kültür – sanat alanında faaliyet gösteren Ercelep, Operation Room, 2019 Muralist, Contemporary Istanbul, TÜYAP ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı, 9. Pembe Hayat Kuirfest gibi kurum ve organizasyonlarda sanatçı ve küratör asistanı olarak görev almıştır. Aynı zamanda İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi’nde asistanlık yapmaktadır.

Atölye Dizisi