EKİPLER

Herkes İçin Mimarlık & Kerem Erginoğlu

Uçsuz Bucaksız Azınlık* #2

Herkes İçin Mimarlık Derneği 2018 yılında Kerem Erginoğlu ile birlikte 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi Venedik Bienali Türkiye Pavyonu Vardiya projesi kapsamında “Uçsuz Bucaksız Azınlık” isimli bir atölye gerçekleştirmişti.  Sosyal ve toplu konut konusunun geçmişini ve bugününü araştırıp tartışan ve geleceği hakkında fikirler üretmeyi amaçlamış olan çalışmada konu tipolojik bir yaklaşımın aksine, mimarlık ve konut ilişkisi, konut politikaları, konut üretiminin ekonomik ve organizasyonel boyutları, pazarlama stratejileri, demokratik ve katılımcı üretim imkanları üzerine literatür ve örnek araştırması, röportajlar, keşif gezileri ve tartışmalar yapılmıştı. Derneğin konut konusundaki uzun süreli araştırma hedefin yoğunlaştığı bu çalışmanın ilerleyen zamanda da devam etmesi düşünülmüştü ve bu çalışmalar düşük yoğunlukta devam etmekteydi.

Nevzat Sayın'ın pandemi zamanlarında evin halleri üzerine kullanıcı bakış açısından düşünmek çağrısına, Herkes İçin Mimarlık olarak bu çalışmalarımıza yine Kerem Erginoğlu ile devam ederek ve güncel dönemin sözünü ettiğimiz sosyal ve toplu konut kullanıcıları üzerindeki yansımalarını araştırarak dönüş yapmaya karar verdik. Konuya tipolojik olmaktan ziyade çalışan kesimin evle ilişkisi üzerine yaklaşmayı düşündüğümüz çalışmada, kullanıcıların evlerini ihtiyaçları çerçevesinde nasıl dönüştürdükleri, bu dönüşümde rol oynayan nesnelerle ilişkilerini, yapmak istedikleri değişimlere neden olan, imkan sağlayan ya da engel olan mekansal faktörleri araştıracağız. Bir yandan başlamış olduğumuz konut üretimi ve kullanımını etkileyen faktörleri geniş çapta incelemeye devam ederken, kullanıcılar açısından konutun pandemi döneminde imkanları ve imkansızlıklarını araştırmak için doğrudan kullanıcılara ulaşmanın, deneyimlerini ve görüşlerini almanın yollarını arayacağız.

Üç ayrı çalışma grubunda ilerleyecek bu atölyeye katılmak için, mimarlık veya tasarım alanında eğitim almış ya da almakta olmanız şart değil. 

Atölye, farklı alanlardan, yaşlardan farklı profesyonelleri, amatörleri, öğrencileri, konuya dair söyleyecek sözü olan, merak eden herkesin başvurusuna açıktır.

Çalışma grupları:

1- Konut ve yeni olasılıklar:

Mevcut konut şemalarının ve üretim biçimlerinin, dönüşüm ihtiyaçları ve olasılıklarının araştırılması

2- Konut ve kişiselleştirme:

Gündelik hayatın içerisinde önemsiz gözüken, sonradan önem kazanan, etkileşime geçilen nesnelerin ev içindeki koşullar ve davranışlarla nasıl yeniden yorumlandığının, nasıl yeni koşullar yarattığının araştırılması

3- Geçici toplu yerleşimler:

Göçmenler, mevsimlik işçiler gibi grupların geçici toplu yaşama mekanlarının kurulumunun ve kullanımının araştırılması

 

İlk Atölye

Röportaj Arşivi

*Kesmeşeker dinleyicileri için Cenk Taner’in kullandığı sıfat

“Onlar ki uçsuz bucaksız azınlıktır, onlar kaç değil kimdir.”

mazzorbo.jpg
Giancarlo De Carlo, Mazzorbo Venedik Sosyal Konutları, Herkes İçin Mimarlık 2018

Atölye Dizisi