Ufuk Yeğenoğlu Sezgen 

HEP BERABER TEK BAŞINA

ATÖLYE  SONUÇLARI

EV - Kullanıcı İlişkisi Nereye Evriliyor?

hepberabertek
 
  • Instagram

HEP BERABER TEK BAŞINA?

EV-Kullanıcı İlişkisi

Nereye Evriliyor?

 

Evde kalma süreci,

tüm dünyada Hep Beraber ama bir yandan da Tek Başına yaşandı…

Biz de ekip olarak hem Hep beraber üretmeyi, hem de tek başına her katılımcının kişisel yaklaşımını

ortaya koymasını benimsedik. Katılımcılar, Atölyenin adından, kurgusuna; üretim sürecinden

posterine kadar her konuda hep beraber tartışıp , tek başlarına ürettiler.

EV-Kullanıcı İlişkisi nereye evriliyor? sorusunun peşine  farklı gözlüklerle takıldılar…….

Katılımcılar farklı coğrafyalardan kullanıcılarla Teke Tek Diyalog kurguladılar. Mimar,

iç mimar ve adaylarından oluşan 11 katılımcı, Eckartswiller Alsace-Fransa, Barselona-İspanya,

Rio De Janeiro-Brezilya, Berlin-Almanya, New York-Amerika , Syracuse New York-Amerika,

Torino-İtalya, Singapur, Nevşehir, Kocaeli ve İstanbul da  Kağıthane, Silivri, Beşiktaş, Kanlıca ve Üsküdar da bulunan 23 ayrı ev ve kullanıcıyla görüntülü, sesli, yazılı iletişim araçları ile diyaloglar gerçekleştirdiler. Kullanıcıyı  çalışmanın odak noktasına yerleştirdiler. Kullanıcının kişisel tavrını, EV’ i ile ilişkisini mimarca, yorumlayıp, çeşitli temsil yöntemleriyle Hep Beraber tartışabilmek üzere görselleştirdiler.

 

ATÖLYE AÇILIMI

EV-Kullanıcı İlişkisi Nereye Evriliyor?

 

Hepberabertekbaşına Atölyesi, tüm atölye süreci boyunca , Pandemi de evlerde kalmış kullanıcılarla tasarlanmış çevrimiçi diyaloglar yardımıyla ilişki kurarak , bundan sonrasında EV-Kullanıcı ilişkisinin nereye doğru ve nasıl evriliyor olduğuna  odaklandı. 23 eve çevrimiçi konuk olundu.Pandemi  döneminde, aynı zaman diliminde,  farklı coğrafyalarda, farklı kültürel zeminlerde ve yine çok farklı kullanıcı profillerinin paylaştığı “Korona Günlerinde Evde Kalma“ deneyiminin ezber bozucu özelliği “EV-Kullanıcı İlişkileri” ni gözlemlemek ; mekânsal, algısal, işlevsel, duyusal deneyimlerin, mimarlara ve tasarımcılara bundan sonrası için ürettirebileceği soruları keşfetmek açısından benzersiz bir laboratuvar ortamı oluşturdu .

Örtüşmeler, benzerlikler ya da zıtlıklar; farklılıklar , kişilikler, algılar; gereksinimler yanı sıra fiziksel bağlamla da birleşince, kullanıcıların evleriyle kurduğu ilişkilerde neler gözlemlenebilir araştırma konusu oldu .

EV, kullanıcı için ne idi, ne oldu?.... Sadece bir barınak, depo, bazen hapishane, yatak odası, aile merkezi, veya başka tanımlamalarla ifade buluyorken, pandemi döneminde öncesinden çok farklı işlev, anlam, beklenti ile yüklendi…

Ofis oldu, okul oldu, rekreasyon merkezi, Cafe, bahçe, sosyal merkez, atölye….oldu.

Ev-Kullanıcı İlişkisini 3 farklı yönden irdeleyen çalışmalar yapıldı. 10 farklı bakış açısına sahip katılımcılar aşağıdaki başlıklar altında, gruplaşarak ama yine de farklılaşarak üretti:

 

EV in Mekânsal Kurgusu, Mimari Çözümlemeleri, Detaysal Özellikleri ve

EV-KULLANICI  İLİŞKİSİ:

Irmak Turanlı : 

Artan Kullanıcı Sayısı ve Evin Dönüşen Yaşam Kurguları

Defne Çetinkaya : 

Evde Mekansal Esneklik

A.Pınar Girgin : 

Ortak Çatıda Kuşaklar Ötesine Geçiş…

Hazal Yılmaz : 

Kalıplaşmış Fonksiyonlar Evrilirken….

EV in Anlamsal Algısı/ Zihindeki Yeri, Mekanın Soyut Etkisi /Duyusal Mekan Kavramı ve

EV-KULLANICI İLİŞKİSİ:

Deniz Kulaksızoğlu : 

Ev ve Dönüşen Mekanlar ve Kendilik Arayışı

Tuğçe Uysal : 

Mekansal Koşullar ile Kişisel Etkilenmeler

Mert Taş :

Sosyal Yaşamın Yeni Odağı Ev

EV in İç / Dış Kavramları, bu Kavramların Mekansal Karşılıkları ve

EV-KULLANICI İLİŞKİSİ:

Umut Çağlar Güney : 

“Ayrıcalıklı Ev” Dış Dünya ile İlişki Kurabilen mi?

 Ege Bakıryor :   

İç ve Dış Arasında “Ara-Mekan” mı?

Ahmet Yeğenoğlu&Helin Kahraman :  

Evin Sınırları Duvarların Çok Daha Ötesinde mi?

 

ATÖLYE YAKLAŞIMI

Farklı coğrafyalardaki kullanıcılara ulaşılarak, evlerini kendi öznel bakış, görüş, algılayış, duyumsayış şekilleriyle aktarmaları istendi. Kullanıcıların çektikleri fotoğraflar, yönlendirilerek çizdikleri krokiler, detaylı tasarlanmış Diyalog Sorularına verdikleri cevaplar, planlara, kesitlere, perspektiflere dönüştü…. Bu aktarımların mimari çözümlemeleri ve yorumlamaları ise, atölye katılımcılarının öznel yaklaşımları ile gerçekleşti.

 

Evlerde kalma sürecinin oldukça ani gelişmesi, kısıtlamalara herkesin hazırlıksız yakalanması, zorunluluğun getirdiği teslimiyet hissinin baskınlığı yanı sıra günlük yaşamın sürdürülebilmesi gerekliliği, çoğu alanlarda olduğu gibi evlerde de yaratıcı çözümlere, alışılmadık bir araya gelişlere, farkındalıklara, sorgulamalara az veya çok, öyle veya böyle neden oldu. Anlık, geçici veya kalıcı değişimler, dönüşümler, nasıl gerçekleşti veya gerçekleşemedi, sıkıştı kaldı EV’in içinde, kullanıcılarının zihninde, algısında.

 

Tüm bu deneysel süreçte hem katılımcının subjektifliğini, hem de diyalog gerçekleştirilen EV Kullanıcılarının subjektifliğini her aşamada bir katkı olarak görüp, yanlı ve objektif olmaya çalışmayan tutumlara kucak açıldı. Gerçekleşebilen dönüşümlerin tasarımcısı ve uygulayıcısı o evlerin kullanıcısı oldu. Ortaya çıkan gerilimler, yoksunluklar öncelikleri alt üst etti zihinlerde. Rahatlık terimi anlam değiştirdi EV’lerde. Başka pencerelerden görmek mekanları, belki de tüm yaşamı… Şimdiye kadar deneyimlemediğimiz, alışmadığımız filtrelerden algılamak da, düşünsel dönüşümde yerini aldı… Kullanıcının sübjektifliği tüm dönüşümün merkezinde, filtresini oluşturdu.

 

ATÖLYE TAKVİMİ 

 

TARTIŞMA BULUŞMALARI

 

ÖZGÜR DEMİRCİ ATÖLYE ÜRÜNLERİ

Artboard 1 copy 5@3x(1).png

Hepbertekbaşına Atölyesi sürecinde, sanatçı Özgür Demirci, katılımcılarla 4 saat süren bir çevrimiçi atölye gerçekleştirdi. Özgür Demirci'nin danışmanlığı ve yönlendirmesi eşliğinde katılımcılar, kendi üretimlerini ve söz konusu evlerin kullanıcıları tarafından çekilip, atölyeye gönderilmiş sıradan fotoğraflarını kullanarak kısa videolar ürettiler. Kişisel yaklaşımları paralelinde, bu videolar ile söz söylemeye, “Ev-Kullanıcı ilişkisi nereye evriliyor” sorusunu irdelemeye çalıştılar. 
 

1982 doğumlu sanatçı Özgür Demirci, 2007 yılında “Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi”ni bitirmiş, 2008-2010 yıllarında “Valland School of Fine Arts, Göteborg” da yüksek lisans eğitimini almış, 2019 yılında da İzmir, “Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi “nde doktorasını yapmıştır. Türkiye, Avrupa ve Amerika da, çeşitli atölyelere davet edilmiş, çalışmalar yürütmüş, solo ve grup sergilerinde, festivallerde eserlerini sergilemiş, birçok uluslararası ödüle layık görülmüş, konferanslara davet edilmiştir.

Eserleri, Odeabank Kolleksiyonu, Galeri Mana Kolleksiyonu, Luciana Benetton Kolleksiyonu, Baksı Müzesi ve birçok özel kolleksiyonda yerini almıştır. Üretmeye ve akademik alanda çalışmalarına devam etmektedir.

 

Özgür Demirci

www.ozgurdemirci.com

 

DİYALOG ANALİZLERİ

 

YÜRÜTÜCÜ

UFUK YEĞENOĞLU SEZGEN

UFUK SEZGEN .jpg

1983 de ODTÜ Mimarlık Fakültesi nden mezun olduktan sonra ,”Behruz Çinici “ Ofisinde çalışmaya ve aynı zamanda ODTÜ Mimarlık Fakültesi ,Bina Ana bilim dalında yüksek lisansa başladı. 1984-1991 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak,
tasarım stüdyolarında yer aldı. 1985 te biten , tasarım odaklı yüksek lisans tezinin ardından, doktora programına başladı. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Projelerinden “Hacı Bayram-ı Veli Camii Çevre Düzenlemesi ve Arkadlı Dükkanlar” ekibinde, 1989 da tasarımcı olarak yer aldı. 1991 de ODTÜ deki tam zamanlı akademisyenliğine veda ederek, İstanbul a taşındı ve

1992 den itibaren bağımsız olarak, İstanbul da iç mimarlık proje tasarım ve uygulamaları gerçekleştirmeye başladı. Bir yandan da yarı zamanlı akademisyen olarak, “Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü”nde, “İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri”nde, “Kadir Has Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde” , 3. ve 4 sınıf stüdyolarında yürütücülük yaptı.

1987 yılında bir akademik yıl boyunca “Mef Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü”nde tasarım stüdyosu yürüttü ve yine “Mef Üniversitesi Mimarlık Fakültesi”nde “Atmosphere Design” adlı bir ders kurguladı. Halen, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünde V. Mimarlık stüdyosu yürütmekte,

bağımsız iç mimarlık uygulamalarına devam etmekte ve doktora tez çalışmalarını sürdürmektedir.

Atölye Dizisi